کتاب یک مغول خوب که توسط نظام الدین مقدسی نوشته شده و با زبان فارسی می باشد . که تعداد صفحات آن نود و هشت عدد است.انسانها را از پیر و جوان از خانه‌ها بیرون کرده اید و مرد و زن به طرف صحرا برده ای. آنطور که شهر خالی می باشد و هیچ نمانده است. آن وقت مردمان را بخش نمودی و هر بخش بیست نفر شدی. امر آمد که هر یک از سربازان بیست نفر با خود به جایی ببرد و گردن آنها را بزنند تا همه بمیرند . اینگونه بشد و هر سرباز بیست نفر از خراسانیان با خود بردند. آورده‌اند که سربازی بیست نفر با خود بردی و دستور داده است که صف شوند. آنوقت گفتی که زانو زده سر خود خم نمایند.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب یک مغول خوب تماس بگیرید

دانلود کتاب یک مغول خوب

 

برگرفته از سایت مای بوک