کتاب کباب غاز که توسط سید محمدعلى جمالزاده نوشته شده و با زبان فارسی می باشد . که تعداد صفحات آن ده عدد است.محمد علی جمالزاده در سال هزار و دویست و هفتاد و چهار در خانواده ای روحانی داخل اصفهان متولد شده است. در هفده سالگی واسه ی خواندن درس به بیروت سفر کرد و همچنان رهسپار پاریس شده است.رمان کوتاه داخل ایران با نمونه جمع شده یکی بود یکی نبود از سید محمد علی جمالزاده در سال هزار و سیصد به دنیا آمده است.او اولین نمونه جمع شده ی داستان های کوتاه ایرانی را تحت عناوین یکی بود یکی نبود در سال هزار و سیصد چاپ کرد.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب کباب غاز تماس بگیرید

دانلود کتاب کباب غاز

 

برگرفته از سایت مای بوک