کتاب داستان عشق نظامی و بانو آفاق که توسط امیرحسین خنجی نوشته شده و با زبان فارسی می باشد . که تعداد صفحات آن بیست و چهار عدد است.آفاق یک دختر و کنیزی با چهره ی بسیار زیبا که اهل قفقاز بود. که حاکم دربند به سبب تحفه به نظامی داده شده بود. نظامی درآن وقت در اول سن جوانی بود و برای آنکه طلبه بود و منظومه ی مخزن الاسرار را خوانده بود که عموما رنگ و بوی حرف و صحبت یک پیر خردمند و کاردیده را داشت و تمامی آن پند و اندرز حکیمانه می بود. در آن جوانی هم بود که نظامی به لقبِ حکیم مشهور شد. اما این کنیز زیبا چهره که آفاق اسم داشت یک دفعه ذهن نظامی را عوض کرد.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب داستان عشق نظامی و بانو آفاق تماس بگیرید

دانلود کتاب داستان عشق نظامی و بانو آفاق

 

برگرفته از سایت مای بوک