کتاب وقتی که او را بردند که تعداد صفحات آن سی و نه عدد است.که توسط معصومه دهنوی نوشته شده و با زبان فارسی می باشد . این اثر نمونه ی جمع آوری شده از داستانی برگرفته سیزده داستان کوتاه و بلند می باشد.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب وقتی که او را بردند تماس بگیرید

دانلود کتاب وقتی که او را بردند

 

برگرفته از سایت مای بوک