کتاب صد و چند نکته فرهنگ شهروندی که توسط حسین دهکردی نوشته شده و با زبان فارسی می باشد . که تعداد صفحات آن صد و هشتاد و سه عدد است. متون این نوشته تفاوت از جلد پیش است.تا مطالعه را با ده ها نکات به ظاهر ساده اما تاثیرات گذار داخلی زندگی شهروندی آشنا شده است .تا با رعایت این نکته ی شاهد اجتماع ایده آل و شهروندانی نمونه و الگو باشیم. این نوشته در مقدار و اندازه کوچک و با بیان زیادتر از صد نکته فرهنگ شهروندی در خصوصیات گوناگون تلاش کند .

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب صد و چند نکته فرهنگ شهروندی تماس بگیرید

دانلود کتاب صد و چند نکته فرهنگ شهروندی

 

برگرفته از سایت مای بوک