کتاب به زودی یک نفر خودش را در اینجا حلق آویز خواهد کرد که توسط محمد جابری نوشته شده و با زبان فارسی می باشد . که تعداد صفحات آن سیصد و نود و دو عدد است. شما توانسته اید یک رمان به زبان رَپِرهای آمریکا نوشته باشید و شاید رپرهای آمریکا آن را خوانده باشند و علاقه داشته باشد داشته باشند.فکر خواهم کرد نخستین آن‌ها را هنگامی نوشتم که حس کردم از سرنوشت کردن حسابی حوصله‌ام سر رفته و می بایست به جایی دیگر رویم و به قول بوکوفسکی هنگامی را تا دوران مردنم یک جوری پر خواهم کرد. آن جهان دیگر و همین داستان‌ها می باشد.داستان‌های این مجموعه بازی‌های ذهن و زبانند و با دنیای اطراف شوخی می‌کنند.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب به زودی یک نفر خودش را در اینجا حلق آویز خواهد کرد تماس بگیرید

دانلود کتاب به زودی یک نفر خودش را در اینجا حلق آویز خواهد کرد

 

برگرفته از سایت مای بوک