کتاب رمان در آغوش رویا که توسط مریم صمدی نوشته شده و با زبان فارسی می باشد . که تعداد آن پانصد و ده صفحه است. آسمان پر از ستاره می باشد. ستاره ها چشمک زنان در اسمان درخشیده اند.رقص انها و ماه به اندازه ای جلوی نطرش را گرفته است که دقت حضور او نیست .آرام زمزمه نمود دلم برایت تنگ شده است.آوای او را شنید همانند تمامی آمیخته ای از طنز و نرمش در صدایش موج زده بود.قطره اشکی جلوی چشمش را گرفت..من زود بر خواهم گشت. بسیار زود.نه سال همانند برق و باد می گذرد.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب رمان در آغوش رویا تماس بگیرید

دانلود کتاب رمان در آغوش رویا

 

برگرفته از سایت مای بوک