کتاب رمان نزار بشکنم که توسط عسل طهرانی نوشته شده و با زبان فارسی می باشد . که تعداد آن ششصد و بیست و چهار صفحه است.آنها با خویش بسیار خوشحال بودند.انگار کسی تمامی دوربین ها رو خاموش و تمام بازیگران رو اخراج نموده اند.فقط یک دوربین گذاشته که تنها یک کارگردان بسیار سرش ایستاده است.و همان دو بازیگر نقش مهم و اساسی می باشد.آن دو بازیگر با هم می باشد که انگار هیچ انسانی دیگری در این جهان نبود است .تنها آنها بودند که شب و روزشان را در بغل یک دیگر پر خواهد کرد. و در همه ی لحظات با هم بودنشان صدای خنده هایشان تا آسمان ها میرفت و گوش را کر میکرد.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب رمان نزار بشکنم تماس بگیرید

دانلود کتاب رمان نزار بشکنم

 

برگرفته از سایت مای بوک