کتاب مردی که قبر پدرش را فروخت که توسط محمد رضا نظری دارکولی نوشته شده و با زبان فارسی می باشد . که تعداد آن دویست و شصت و چهار صفحه است.در این داستان مردمی خواهیم دید که مهربان و بخشنده می باشند. آداب مهر ورزی و برادری داشته اند.شب نشینی و گردهم آیی رایج است. دست گیری از نیازمند فرهنگ است.داستان مردی که قبر پدرش را فروخت اثری جالب از محمد رضا نظری دارکولی که نگارنده و انتقاد کننده ی ادبی صاحب سبک ایرانی و کتابی می باشد که همه ی فرهنگ زیبای ایرانیان اصیل را داخل خویش دارد. اثری است که آداب و رسوم و جشن ها و نیاز ها و همه ی زیبایی های فرهنگ مردم پارس را به دید و نظر گذاشته است. نوشته ای که مطالعه کردن آن به هر ایرانی توصیه شده است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب مردی که قبر پدرش را فروخت تماس بگیرید

دانلود کتاب مردی که قبر پدرش را فروخت

 

برگرفته از سایت مای بوک