کتاب سه حنجره گنگ که توسط نظام الدین مقدسی نوشته شده و با زبان فارسی می باشد . که تعداد آن صد و هشت صفحه است. خیابان را دید میزد و نمی زد و درخت ها و آدم هایی را که در انتظار بودند و نبودند و سایه اش را که بود و نبود.پاهایش سنگین و سست راه می رفتند.عرق پیشانی اش را با آستین پاک نمود.به این خیال که هر چیزی را که از پوستش عبور کند و نهان شود و داخلش را برملا می سازد که اینگونه با وسواس پاکش نمود.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب سه حنجره گنگ تماس بگیرید

دانلود کتاب سه حنجره گنگ

 

برگرفته از سایت مای بوک