کتاب فرار که توسط محمدرضا نظری دارکولی نوشته شده و با زبان فارسی می باشد . که تعداد آن صد و چهل و پنج صفحه است.در داستان فرار همچنان ارژن از اطرافیان و همچنان از خویش تنفر دارند و او همچنان از خودش گریز کرده است و با خود غریبه شده است.داستان فرار نگاشته ی محمد رضا نظری دارکولی هم اکنون مثل رمان مسخ فرانتس کافکا روایت گر تنهایی آدمیت است. در رمان مسخ هنگامی گره گوار سامسا به حشره‌ای مبدل می‌شود با وجود این که نان‌آور خانواده می باشد. ولی تمامی اهل خانه او را طرد کرده اند. خواهرش گفته است بهتر است فردا او را دم در گذاریم تا خاکروبه‌ای او را همراه آشغال‌ها با خود برده باشند.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب فرار تماس بگیرید

دانلود کتاب فرار

 

برگرفته از سایت مای بوک