کتاب مراد که توسط مهدی بیات نوشته شده و با زبان فارسی می باشد . که تعداد آن سیصد و چهل و چهار صفحه است. این داستان درباره ی معلم تنهایی می باشد که حقیقت روزانه خود را می نگارند و خیلی از اوقات به قدیم نقب زده است و رویدادهای گذشته را واکاوی می نماید. در این میان او خوابی را خواهد دید که تمامی زندگیش را تحت تاثیرات زیادی قرار داده است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب مراد تماس بگیرید

دانلود کتاب مراد

 

برگرفته از سایت مای بوک