کتاب بوف کور رویایی سه بعدی است که توسط رویا وهمی نوشته شده و با زبان فارسی می باشد . که تعداد آن سیصد و پنجاه و دو صفحه است. اثر نام برده شده تحلیل داستان بوف کور نوشته ای بسیار جالب از صادق هدایت می باشد. مولف بافهم و درک نظم حاکم بر روایت که هدایت تا آخر داستان خویش به حفظ آن تلاش فراوان کرده است. کلیدهای پنهان شده در نوشته ی او دریافته است. این اثر از نسخه های چاپ چهارم او است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب بوف کور رویایی سه بعدی است تماس بگیرید

لینک دانلود به درخواست مولف حذف شد