دانلود کتاب والس با آب های تاریک که توسط امین انصاری نوشته شده و با زبان فارسی می باشد . که تعداد آن دویست و شانزده صفحه است. پی بردن به نقطه‌ای که دانسته باشم این رمان را باید نگاشت سخت نمی باشد. من بیمار داستان نوشتن می باشم. وقت طولانی را نخواهم بدون نگاشتن سر نمایم. چند ماهی می شود که از ایران آمده ایم و هر دلیل در این خاک غریب کنجکاوی‌ام را جلب می کرد. استرالیا داستانهای عجیب نشنیده‌ی بسیاری داشت. از رسم و رسومات مردمش گرفته تا تاریخی که پشت سر نهاده است. برای من خیلی تکان‌دهنده بود که یک نقطه‌ی تاریک تاریخ معاصر این کشور به هم‌وطنان من ارتباط داشته باشد.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب والس با آب های تاریک تماس بگیرید

دانلود کتاب والس با آب های تاریک

 

برگرفته از سایت مای بوک