کتاب نرت کریستی که توسط سالار پور نوشته شده و با زبان فارسی می باشد . که تعداد آن صد و هجده صفحه است.جهان سرشار از آدم هایی م باشد که تنها یک بار به دنیا آمده اند ولی روزی هزار بار می میرند.آدمی از روزگار نخست در حال جنگ با نیروهای داخل بدن خود بوده است. یکی از نیرومندترین فرمانروایان داخل الهه ی انتقام گرفتن و دیگری الهه ی شهوت می باشد. چه بسیار از افراد این کره خاکی اسیر الهه ی انتقام شده می باشند.چند نفر از ما در تله ی الهه ی شهوت تقلا کرده ایم و بی آن که به آزادی خود امیدی داشته باشیم.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب نرت کریستی تماس بگیرید

دانلود کتاب نرت کریستی

 

برگرفته از سایت مای بوک