کتاب رمان نامه که توسط قاسم کشکولی نوشته شده و با زبان فارسی می باشد . که تعداد آن صد و یازده صفحه است. هیچ داستانی واسه ی گفته شدن وجود نخواهد داشت.و ملال شروع خواهد شد. و همانند به تنهایی تحمل این ملال را نداشته اند و از نو به داستان پناه خواهند آورد.من به سادگی خواهم توانست ملالم را به شخصیت هایم منتقل کنم .

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب رمان نامه تماس بگیرید

دانلود کتاب رمان نامه

 

برگرفته از سایت مای بوک