کتاب نبرد خدایان که توسط مجتبی ورشاوی نوشته شده و با زبان فارسی می باشد . که تعداد آن صد و شش صفحه است. مسجد مصلای اصفهان سرشار از جمعیت شده است.نه اینکه نماز جمعه برپا شده باشد که به هیچ وجه روز یک شنبه بود.نه آنکه نماز عید است که یک روز معمولی تابستانی می باشد.گرمای هوا بیداد می نمود و تیغ آفتاب سر صبحی هر جنبنده ای را به زیر سایبان خنک و پناه درختان کشیده است.جمعیت تمام جمع شده می بودند و در شلوغی به برج مناره ای دید می زدند که یک هفته کانون خبرهای هر شبشان شده است.دختری چادری خودش را بالا برده بود و روی لبه ای باریک و لرزان بس نشسته بود.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب نبرد خدایان تماس بگیرید

دانلود کتاب نبرد خدایان

 

برگرفته از سایت مای بوک