کتاب تقویم مرده که توسط رامین جعفرزادگان نوشته شده و با زبان فارسی می باشد . که تعداد آن بیست و هشت صفحه است.هویتی که خواستارِ بودن و مطالعه شدن است.تقویم مرده این اثرها را در قالب و رسانه ای جداگانه و به طور یک نوشته عرضه می نمایند. باشد که دِین نگارنده به درونی که قادر به افشای همه ی آن نبوده اندکی ادا شود.کتاب تقویم مرده شامل جمع آوری کردن چندین کتاب از کوتاه نوشته های مونولوگ و دیالوگ و شعر و داستان مینیمال که در چندسال آخر نوشته شده است. که از سمت شبکه های اجتماعی به اشتراک گذاشته شده اند. نگاشته ها علی رغم پخش بودن زمانی پیوستگی غریبی را جلوه داشته اند. دستی که شاید از جسم هویت بیرون آمده باشد.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب تقویم مرده تماس بگیرید

دانلود کتاب تقویم مرده

 

برگرفته از سایت مای بوک