کتاب طاووس های زرد که توسط منیرو روانی پور نوشته و دارای هفتاد صفحه می باشد.نویسنده اثر فوق منیرو روانی پور در شهر جفره ی بوشهر متولد شده است. درس های اولیه خود را داخل بوشهر سپری کرد و در دانشگاه شیراز به خواندن رشته ی روانشناسی پرداخت.او واسه ی ادامه دادن درس و تحصیلات خود به کشور آمریکا سفر نمود.در خصوص علم تربیتی از دانشگاه ایندیانا کارشناسی ارشد خویش را گرفت.روانی‌پور از سال هزار و سیصد و شصت داستان‌نویسی را آغاز نموده و نخستین نوشته اش به نام کنیزو در سال هزار و سیصد و شصت و هفت چاپ گشته است.بعد از آن مقدار بی شماری اثر چون داستان کوتاه و رمان نگاشت. قصه ی رعنا از نمونه نازلی در رتبه ی سوم جایزه گلشیری انتخاب گشته است.روانی‌پور در کلاس‌های داستان نگاری خویش با پسر پهلوان تختی آشنا شده و با او ازدواج کرد. و بعد از مدتی دارای پسری به اسم غلامرضا شد.یکی از شرکت کننده های برلین در سال در سال هزار و سیصد و هفتاد و نه خانم روانی‌پور بوده است. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب طاووس های زرد تماس بگیرید.

دانلود کتاب طاووس های زرد