کتاب الهه ناز که توسط مریم اولیایی نوشته و با زبان فارسی چاپ شده است.که دارای دویست و پنجاه و پنج صفحه می باشد.اثر الهه ناز سرنوشت دو خواهر که دوقلو و با چهره ی بسیار قشنگی به اسم های های گیتی و گیسو می باشد. گیتی خواهر بزرگ‌تر به دلیل احساس مسئولیت داشتن به خواهر کوچکش هر طور و به هر شیوه ای که شده می خواهد گیسو که آخرین یادگار خانواده اش است را خوشبخت کند. به این سبب نگهداری کردن از یک فرد بیمار را بر عهد می گیرد.با داخل شدن این دختر به خانه ی بزرگ منصور که در زندگی سختی های فراوان کشیده بازی دیگر سرنوشت آغاز می‌شود و عشقی در بین آن دو متولد می‌شود. ولی آتش کینه و حسادتهای مهره این بازی را از بین می برد و جلد دوم الهه ناز شروع می شود. پس از فوت کردن گیتی خواهرش گیسو واسه ی دلداری دادن به منصور به منزل آنها می رود و برای او شرط می گذارد که آنجا می ماند به موجب آنکه به او وابسته نشوند. در این زمان قاتل گیتی را پیدا کرده و می گیرند و گیسو و منصور اندک اندک عاشق یکدیگر می شوند .ولی هر کدام این علاقه را خیانت کردن به گیتی میدانند. در این میان الناز هم کارهای فراوانی برای به دست آوردن منصور انجام می دهد. مادر منصور هم از سفر خود بازگشته و قرار میشود واسه ی بهبودی منصور گیسو واسه ی طمانی نقش گیتی را بازی نماید.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب الهه ناز تماس بگیرید.

دانلود کتاب الهه ناز