کتاب اولدوز و کلاغها که توسط صمد بهرنگی نوشته شده است.که با زبان فارسی چاپ گشته است.که دارای هفتاد و نه صفحه می باشد. سلام به همه بچه ها.نام من اولدوز می باشد که به زبان فارسی به معنی ستاره است .در این سال ده ساله شدم.داستانی که هم اکنون می خواهید بخوانید بخشی از زندگی و سرنوشت من می باشد. آقای بهرنگی در یک زمانی دبیر ما بود. داخل منزل ما خانه ای داشت. در یکی از ایام بود که من تصمیم به تعریف کردن سرگذشتم کردم. آقای بهرنگ از آن استقبال نمود و از من خواست که اگر اجازه بدهی سرنوشت تو و کلاغها را داستان کنم و داخل کتاب تمام مسائل را می نویسم. من هم قبول نمودم به شرطی که داستان ی من را تنها واسه ی بچه ها بنگارد .برای آنکه آدمهای بزرگ حواسشان آن اندازه مشغول و درگیر هست که داستان من را اصلا متوجه نمی شوند و لذتی هم نخواهند برد. بعد آن که قصه ی مرا واسه ی بچه هایی بنویسد تهی دست می باشند و یا زیاد هم در پر قو بزرگ نشده باشند. نا گفته نماند که من تا سن هفت سالگی پیش زن بابام بودم. این داستان برای آن زمان هاست.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب اولدوز و کلاغها تماس بگیرید.

دانلود کتاب اولدوز و کلاغها