کتاب توافق بر سر هیچ که توسط شهروز مرکباتی لنگرودی نوشته شده است.که با زبان فارسی چاپ گشته است.که دارای بیست و نه صفحه می باشد. این اثر نمونه ی جمع آوری شده از داستان های کوتاه می باشد. ما برای هیچ موافقت نمودیم.به گمان که این کار سخت و دشوار باشد ولی در درونش کاری نشدنی و غیرممکن است. آغاز آن به طور دقیق در بهار سال هزار و نهصد و سیزده بود. هنگامی که پسرمان به اسن چارلی متولد شد. به گمانم بیندیشید که شاید این داستانی می باشد از ایام کهن و سالهای گذشته ولی این اتفاقات در چند روز قبل رخ داده است. من تمام وقت چارلی را در ذهن و اندیشه ام با داشتن یک عصا در دستش تصور می نمودم ولی خواهید توانست که او را به صورت یک نوجوان که به زور سیبلیش رشد کرده تصور نمایید و یا اینکه دختری به بلوغ نرسیده که تشخیصش از پسرها بسیار دشوار است . هر طور که مایلید حتی می توانید نامش را بگذارید آربوج یا ژیلا. ابوذر یا خانم. هیچ فرقی برایش ندارد . هیچ فرقی هم برای من ندارد. من انسانی می باشم که حتی پول ندارد تا لات لیل رفته و حتی نمی داند لات لیل در کجا و چه جایی است. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب توافق بر سر هیچ تماس بگیرید.

دانلود کتاب توافق بر سر هیچ