کتاب دایره های کبود که توسط نقی سلیمانی نوشته شده است.و با زبان فارسی چاپ گشته است.که دارای صد و بیست و سه صفحه می باشد. گنجشک کوچکی با پدر و مادر خویش داخل جنگل زندگی می کرد. در یکی از این روزا بود که مادر گنجشک می خواست واسه ی پیدا کردن غذا خانه خود را رها می‌کند. مادر پرنده کوچک بر روی شاخه ای نشست و گفت که تا پدرت از خواب برخیزد می روم کمی غذا پیدا کنم و بیاورم.تا با خوردن غذا کمی نیرو و قوت بگیری تا بتوانی با پدرت تمرین را آغاز می کنیم.گنجشک کوچک قبول نمود .و بعد مادر پرواز کرد تا از خانه کمی دور شد.ولی همچنان باز روی شاخه ای نشست و گفت اگر خواستی بپری و کمی پرواز کنی جای دوری نرو.نزدیک خانه باش.پرنده کوچک هم قبول کرد اما با تماشا کردن نورهای درخشان با خود می اندیشد و تصمیم گرفت که به سمت آنها پرواز کند. گنجشک پرواز کرد و داخل شهر رفت.او با نگاه کردن به انسانها در ذهن خود می اندیشید که آنها درخت می باشند که حرکت می کنند . گنجشک که بسیار قشنگ بود .او پرهای درخشان و شگفت انگیزی داشت. خودش هم خیلی وسایل براق و درخشان را دوست می داشت. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب دایره های کبود تماس بگیرید.

دانلود کتاب دایره های کبود