کتاب آنچه علیجان نوشت که توسط نعیمه مرتضایی نوشته شده است.و با زبان فارسی چاپ گشته است.که دارای پنجاه صفحه می باشد. این رمان جالب داستانی تشکیل شده از پنجاه صفحه می باشد که درباره ی علیجان روستایی زاده لرستانی در دهه سی و بیست بوده که دوستدار و علاقه بسیار زیاد به آموزش دیدن و یادگرفتن زبان انگلیسی دارد. ولی او از بخت بدش در دورانی از تاریخ زندگی می نماید که تهی دستی و گرسنگی سرنوشت و زندگی خودش و مردمانش را احاطه کرده است. با این حال هیچ گاه نا امید نشده و همچنان تلاش های بسیاری می نماید که با آنکه سواد نداشته زبان انگلیسی را یاد گیرد. ولی با سرزنشهای بسیار تند آدمهای روستا مواجه می شود و از سمت دیگر تهی دستی و گرسنه بودن زیاد او را وادار ساخته تا روستا را رها کرده و واسه ی انجام دادن و پیدا کردن کار به تهران رود.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب آنچه علیجان نوشت تماس بگیرید.

دانلود کتاب آنچه علیجان نوشت