کتاب گاوهای آرزو که توسط محمدهادی محمدی نوشته شده است.و با زبان فارسی چاپ گشته است.که دارای دویست و بیست و هشت صفحه می باشد. محمدی در سال دو هزار و شش واسه ی نگاشتن اثرهای خود در خصوص ادبیات کودکان و نوجوانها از سمت شورای کتاب کودک یکی از کاندیدهای جایزه هانس کریستین آندرسن به هیئت داورهای این جوایز معرفی گشت. داستان موجود تصویری می باشد از سرنوشت مردم روستایی و سختی و دشواری و آرزوی انسانهایی که با سنت ها و آداب به خصوص خویش سرنوشت خود را سپری می کنند.قهرمانان مهم رمان دو خواهر و برادر می باشند .این دو کودک با اسم های دونا و ایران هستند. احساسات و آرزوهای خود را در رمان نمایان می‌سازند .دونا واسه ی خوب کردن ایران او را بر دوش خود گرفته پیش بی‌بی سیاه می برد و در مسیر واسه ی آن که دردش را تسکین دهد واسه ی او داستانهای باغ آسمان هفتم می‌گوید و آنکه هر چیزی آرزو نماید از آن باغ به دست خواهد آورد .در شب ایران به خواب می رود و به باغ آسمان هفتم پرواز می‌کند .برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب گاوهای آرزو تماس بگیرید.

دانلود کتاب گاوهای آرزو