کتاب اگر ماه بالا بیاید که توسط آری‍ا ک‍ب‍ی‍ری‌ نوشته شده است.و با زبان فارسی چاپ گشته است.که دارای دویست و سه صفحه می باشد.این نمونه جمع آوری شده آثار منتخبی از چندین داستان می باشد و یکی از آن اگر مادر نمی‌مرد است که در این قصه نگارنده سرنوشت خانواده‌ای ایلیاتی را به دید و تصاویر می کشاند. در اول رمان رسم و رسومات عزاداری به دلیل فوت زن این خانواده که بعد از تحمل کردن یک سال سختی و درد ترسیم شده است. و حالا همسرش که گناهی نداشته و بعد از تحمل نمودن بازداشت های طولانی داخل زندان در کریم‌خان شیراز به کنار خانواده خود برگشته که با غم و فاجعه‌ی فوت همسر خویش رو‌به‌رو می شود. دو پسر آن‌ها هم اکنون با اسم های حسین و غلام می باشند. که حسین در حادثه ی رانندگی جان خود را از دست داده و غلام بعد از سپری کردن پایه های تحصیلی خود به ریاست یکی از شعب سازمان آب در شهرستان لامرد رسیده است. قصه های دیگر این کتاب خشخاش تیغ نخورده و غلام شاه و در آرزوی معلم و اگر بهمن بیگی نبود و کامران و صحرای درد و غیره می باشد. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب اگر ماه بالا بیاید تماس بگیرید.

دانلود کتاب اگر ماه بالا بیاید