کتاب گوژپشت شهر چینا که توسط سید علی صالحی نوشته شده است.و با زبان فارسی چاپ گشته است.که دارای صد و سه صفحه می باشد.شاعر و نویسنده مشهور ایرانی آقای سید علی صالحی متولد شده در سال هزار و سیصد و سی و چهار در روستای مَرغاب است. صالحی یکی از افراد معروف و شناخته شده در زمینه ی شعر معاصر فارسی است.پدر وی کشاورز و شاعر و شاهنامه خوان بوده است.و در سال هزار و سیصد و چهل به موجب رواج پیدا کردن بیماری حصبه در مرغاب با خانواده به مسجد سلیمان اقامت نمودند و در سال هزار و سیصد و چهل و هفت در همان شهر به دبیرستان رفت . نخستین شعرهای او در سال هزار و سیصد و پنجاه در مجله محلی شرکت نفت به انتشار رسید. در این اثر خیالی واسه ی مخاطبان گروه سنی جوان تشکیل شده است.داستان درمورد سه فرد که گفته می‌شود یکی از آنها جنگنده و یکی کشاورز و دیگری شاعر می باشند. ولی به موجب رخ دادن رویدادهایی جنگجو با زور و ستم زمین های گندم کشاورز را از چنگش در می آورد و شاعر همچنان با گفتن شعر در مدح جنگجو گندم را از آن خود می کند.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب گوژپشت شهر چینا تماس بگیرید.

دانلود کتاب گوژپشت شهر چینا