کتاب رستاخیز که توسط هوتن زنگنه پور نوشته شده است.و با زبان فارسی چاپ گشته است.که دارای دویست و شصت و شش صفحه می باشد. شرح و توضیح مختصری درمورد این اثر خالی از لطف نیست. نوشتن داستان در سال هزار و سیصد و هشتاد و یک شروع و در سال هزار و سیصد و هشتاد و هفت به آخر رسیده است.با مطالعه کردنش متوجه خواهید شد که این اثر و نوشته به دلیل بی تجربگی و سهل‌انگاری نبوده است. فقط سختی نوشتن این گونه داستان سنگینی موجب شد که نگاشتن اثر این طور طولانی شود. امیدوارم صحبت های دل انگیزی در فضای مجازی درمورد این کتاب راه بیفتد. نوشته ای که شش سال از سرنوشت من را به خود اختصاص داد و درگیر خود کرد و نیز بعد از جدا شدن و تمام شدن نوشته همچنان درگیر رستاخیز می باشم . اگر خواسته باشید از بنده فقط یک جمله درمورد این نوشته بشنوید جمله من این است که رستاخیز انتقام شخصی و سریع من از حماقت انسانها و شکستن تندیس ایدئولوژی می باشد.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب رستاخیز تماس بگیرید.

دانلود کتاب رستاخیز