کتاب مرا به فردا برسان که توسط مهرداد مراد نوشته شده است.و با زبان فارسی چاپ گشته است.که دارای صد و پنجاه و چهار صفحه می باشد. زمان بسیار طولانی می باشد که داستانهای پلیسی هیجان انگیز ایرانی و خارجی مکان و جای خود را داخل ویترین های کتاب فروشی ها از دست داده اند.بهانه مهم هم از بین رفتن ذوق مطالعه کنندگان عنوان شده است.ولی در حقیقت اینگونه رمان ها چه سودی بر ما داشته است. رمان و قصه های پلیسی به مطالعه کنندگانش یاد خواهد داد که آدمی اسیر حس بنیادی همانند حسادت و طمع و اعصبانیت و نفرت می باشد.حسی که اگر مهار نشود خواهد توانست خطرناک باشد. اثر مرا به فردا برسان قرار است نخستین کتاب از یک اثر سه‌گانه باشد و یک تریلر جنایی می باشد. کتاب شامل یک قصه ی فضایی ایرانیست. در هنگام صورت پذیرفتن حادثه و رویدادهای آن در سال پنجاه و شش و قبل از انقلاب اسلامی است. شخصیت مهم این کتاب یک افسر اداره آگاهی بوده و موضوع مهم قصه توضیح درمورد یک ماموریت سه روزه می باشد. وقت انجام شدن اتفاقات و دو عدد اثر دیگر هم که قرار بوده به دنبال این کتاب منتشر شود به سال‌های بعد از انقلاب و چند سال اخیر برمی‌گردد.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب مرا به فردا برسان تماس بگیرید.

دانلود کتاب مرا به فردا برسان