کتاب س‍ر و ته یک کرباس که توسط محمدعلی جمال زاده نوشته شده است.و با زبان فارسی چاپ گشته است.که دارای پانصد و شش صفحه می باشد.سید محمدعلی جمال‌زاده یکی از نویسنده ها و مترجمان مشهور و سرشناس معاصر ایرانی بوده است. او را پدر رمان های کوتاه زبان فارسی و متاسس سبک واقع‌گرایی داخل ادبیات فارسی دانسته اند. او اولین نمونه جمع شده ی داستان‌های کوتاه ایرانی را با عنوان یکی بود و یکی نبود در سال هزار و سیصد خورشیدی داخل برلین چاپ کرد. نوشته های او درمورد وضعیت جامعه و ساده و طنزآمیز و سرشار از ضرب‌المثل‌ها و کلمات و حرفهای عام پسند بوده است. او در سال هزار و سیصد و هفتاد و شش در صد و پنج سالگی در یک آسایشگاه سالمندان داخل ژنو سوئیس از دنیا رفت .با جنگ جهانی اول کمیته‌ای به اسم کمیته میلیون به سرپرستی سید حسن تقی‌زاده واسه ی مبارزه کردن با روسیه و انگلیس داخل برلین به وجود آمد شد. این کمیته از سید محمدعلی جمال‌زاده خواست که با او همکاری کند. به این سبب جمال‌زاده در سال هزار و نهصد و پانزده به برلین سفر کرد و تا سال هزار و نهصد و سی در آن جا سکنی گزید. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب س‍ر و ته یک کرباس تماس بگیرید.

دانلود کتاب س‍ر و ته یک کرباس