کتاب سرزمین قصه ها که توسط اسماعیل زرعی نوشته شده است.و با زبان فارسی چاپ گشته است.که دارای نود و چهار صفحه می باشد.خیلی از تحقیق کنندگان فرهنگ‌های عامیانه در این باور هستند که فولکلوری که جمع آوری می‌شود باید به آن صورت خام به این معنی که بدون کاستی و کسر و یا اضافه شدن ضبط و ارایه داده شود. هر چند که رعایت کردن این نکات از نظر حفظ نمودن امانت و صحیح و به جا می باشد .ولی وقتی که صحبت و حرف جمع‌آوری داستانها و مثالها و افسانه‌ها از این دست مسائل به میان آید اضطراریست پذیرا باشیم.این اتفاقات سینه به سینه و در ذهن و اندیشه ها گشته اند. برای آنکه اکثر آنها بسیار زیاد بوده‌اند و با رفتن از فکری به فکری دیگر به طور حتم مقداری از آن ها از یاد رفته است و یا وصله‌هایی نارنگ به بدن هایشان زده‌اند. مخصوصا داستان گویان که زیادتر پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌هامان بوده‌اند. به دلیل شرایط وقت و مکانی از دانش و مخصوصا از قصه‌گویی به روش های علمی چیزی نمی دانستند و به این سبب در بعضی از داستانها چفت و بستِ محکم اتفاقات و انگیزه‌های انجام شده و دلایل صورت گرفته آن‌ها غافل مانده‌اند.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب سرزمین قصه ها تماس بگیرید.

دانلود کتاب سرزمین قصه ها