کتاب شکار پروانه ها که توسط علیرضا عطاران نوشته شده است.و با زبان فارسی چاپ گشته است.که دارای پنجاه و یک صفحه می باشد. شکار پروانه‌ها نمونه ای از چند داستان با شکل مشترک می باشد . شکار پروانه‌ها نخستین رمان مجموعه اول در سال هزار و سیصد و هشتاد و چهار داخل مجله گربه ایرانی که از طرف عباس معروفی اداره شده است و داخل برلین به چاپ رسیده است. این نمونه جمع آوری شده در سال هزار و سیصد و هشتاد و پنج به دست نشر گردون به انتشار رسیده است. در زندگی هیچ گاه پول و ثروت و مسائل مادی برایم اصلا نبود. هیچ گاه عاشق و علاقه مند زنی نشدم. هرچند که اعتراف می نمایم خانمم را بسیار دوست دارم. ولی به نوشته ها و آثار و آلبومهایم زیادتر از زنم علاقه دارم. در اصل هم اگر به زنم علاقه دارم بخاطر آن می باشد که از آنها تمام وقت مراقبت کرده است.عباس معروفی هم از عطاران نوشته که نگاشتن درمورد علی‌رضا عطاران به این دلیل برایم سخت است که هر زمان با او صحبت کرده ام چیزی جز کتاب و داستان و نوشته‌اش حرف نزده ایم.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب شکار پروانه ها تماس بگیرید.

دانلود کتاب شکار پروانه ها