کتاب دو طوطی که توسط ابراهیم گلستان نوشته شده است.و با زبان فارسی چاپ گشته است.که دارای یازده صفحه می باشد. نوشته ی فوق اثری بخصوص از ابراهیم گلستان می باشد. بخصوص به این مفهوم و معنی است که این داستان بسیار کم دیده و مطالعه گشته شده است . نوشته ای که در هیچ کدام از اثرهای داستانی گلستان ذکر نشده و از این لحاظ هم می شود آن را اثری چاپ نشده دانست. کتاب دو طوطی فقط یک دفعه داخل یکی از دفترهای زمانه در دوران دهه پنجاه نمایان شده است.دفتری که در مقدار بسیار کم چاپ شده و در سپری شدن این سالها کمتر در دست عام مردم قرار دارد . گلستان همانند قصه ای با عنوان طوطی مرده همسایه من دارد که در نمونه جمع شده از داستان جوی و دیوار به انتشار رسیده که نباید نوشته ی دو طوطی را با آن قاطی کرد. و نیز اگر اثر دو طوطی از بهترین نوشته های گلستان نباشد ولی به موجب اثری از این نگارنده ی مشهور که شامل خصوصیات شاخص سبک کار او بوده در بین دوستداران ادبیات داستانی ایران طرفداران زیادی داشته می باشد.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب دو طوطی تماس بگیرید.

دانلود کتاب دو طوطی