کتاب دره هند آباد که توسط محمد محمدعلی نوشته شده است.و با زبان فارسی چاپ گشته است.که دارای نود و پنج صفحه می باشد. محمد محمدعلی در قدیم که بسیار هم دور نبوده به طور فعال یکی از اعضای کانون نگارنده های ایران بوده و که کارهای سیاسی هم مقداری هم اکنون داشته‌ است.در حال حاضر با آنکه یکی از اعضای کانون بوده اما مثل گذشته فعالیت خاصی ندارد. هم اکنون به یاد دادن نویسندگی در چندین موسسه و بخش نشر به کار مشغول است.نگارندگی اثرهای داستانی و کار کردن در انتشارات ادبی از برخی عملیاتهای انجام داده ی او می باشد. بعضی نوشته های محمد محمدعلی به صورتی حقیقی به سرنوشت تهی دستانه ی مردم پرداخته است. و به گونه ای سمبولیسم را با حقیقتهای جامعه درهم آمیخته است. هم اکنون دقتی خاص به سختی و دشواریهای به وجود آمده از پیدا نمودن راه حل درست برای آنها می کند . در حقیقت می شود گفت که هیچکدام از نگارنده ها به مقدار آن بر آب و نان و دشواری جامعه و مساله های ربط داده شده به آن تمرکز نبوده اند.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب دره هند آباد تماس بگیرید.

کتاب دره هند آباد