کتاب خاک آشنا که توسط اسماعیل فصیح نوشته شده است.و با زبان فارسی چاپ گشته است.که دارای دویست و هفتاد و شش صفحه می باشد.نویسنده معروف اسماعیل فصیح زاده در دو اسفند هزار و سیصد و دوازده داخل تهران در خوانگاه متولد شده است . او رمان نویس و ترجمه گر سرشناس اییرانی می باشد. او زمان درس خواندن خویش را داخل دبستان عنصری و بعد هم در دبیرستان رهنما طی نمود . فصیح بعد از تحصیلات عالیه ی خود داخل امریکا به ایران برگشت و از سال هزار و سیصد و چهل و دو در شرکت ملی نفت ایران به کار کردن سرگرم شد. او در سال هزار و سیصد و پنجاه و نه بعد از نوزده سال فعالیت در نواحی های جنوبی ایران با مقام استادیار داخل دانشکده نفت آبادان بازنشسته شد. او در بیست و پنج تیر هزار و سیصد و هشتاد و هشت در بیمارستان شرکت نفت تهران به موجب بیماری عروق مغزی از دنیا رفت. مجموعه سیزده نوشته ی کوتاه از آقای فصیح که از جمله رمان های یک زندگی خاک شده و سایه های کمرنگ در چشمان پیرزن و لحظه ها و تابوت بچه و ساندویچ و آبجو و سعدی و خاله توری و صعود و چند داستان دیگر در کتاب رمان های برگزیده عنوان شدند . برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب خاک آشنا تماس بگیرید.

دانلود کتاب خاک آشنا