کتاب آقای سلیم که توسط غزاله علیزاده نوشته شده است.و با زبان فارسی چاپ گشته است. نویسنده اثر فوق غزاله علیزاده در بهمن ماه هزار و سیصد و بیست و پنج داخل شهر مشهد متولد شده است.او لیسانس خود را در خصوص رشته ی علوم سیاسی را از دانشگاه تهران گرفته است. بعد از آن به فرانسه سفر نمود و داخل دانشکده ی سوربن پاریس در رشته‌های فلسفه و سینما تحصیل نمود . او فعالیت های ادبی خویش را از دهه‌ی هزار و سیصد و چهل و با منتشر کردن رمان هایش در مشهد شروع کرد. اولین نمونه از نوشته هایش سفر ناگذشتنی اسم داشته که در سال هزار و سیصد و پنجاه و شش چاپ شده است. از نوشته های مشهور او می شود از داستان دو جلدی خانه‌ی ادریسی‌ها و رمان چهاراه اسم برد. نوشته های گوناگون او از جمله دو منظره و تالارها و شب‌های تهران می باشد. اثر خانه‌ی ادریسی‌ها سه سال بعد از فوت او جایزه‌ی بیست سال رمان نگاری را از آن خویش کرد. او که دارای بیماری سرطان بود در هزار و سیصد و هفتاد و پنج داخل ده جواهرده در شمال ایران خود را به درختی دار زد و ادبیات ایران یکی از نگارنده های بسیار خوب خود را از دست داد. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب آقای سلیم تماس بگیرید.

دانلود کتاب آقای سلیم