کتاب دادگاه سری که توسط شکوفه تقی نوشته شده است.و با زبان فارسی چاپ گشته است.که دارای شصت و شش صفحه می باشد.این نوشته درمورد دانش‌آموزی می باشد که در یادگیری ریاضی بسیار سست و ناتوان و ضعف است. رضا دانش داخل کلاس ریاضی که امتحان داشته نمره ی هشت و هفتاد و پنج گرفته است. او با آنکه در شب پیش خیلی تمرین کرده ولی نمره ی خوبی که باعث قبول شدن او شود را نگرفته است. در یکی از شبها بسیار غمگین و ناراحت بر روی پله ای نشسته بود و به آسمان که پر از ابر شده بود خیره بودم.که یک دفعه باران بسیار شدیدی گرفت.با سرعت از پله ها بالا رفتم و داخل اتاق خودم شدم.یدفعه اتاق تاریکم روشن شد و دادگاه بزرگی برپا گشت که در آن حروف ریاضی و همکلاسی‌هایش با دبیر ریاضیشان در آن دادگاه حاضر بودند و هر عدد و نماد ریاضی درمورد خویش و کارایی خای خود داخل حل ریاضی صحبت می کند . این نوشته با سخنی بسیار ساده و واسه ی نوجوانان نوشته شده و با اهداف آموزش مفهوم های ریاضی تدوین گشته است.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب دادگاه سری تماس بگیرید.

دانلود کتاب دادگاه سری