کتاب تهران شهر بی آسمان که توسط امیرحسن چهل تن نوشته شده است.و با زبان فارسی چاپ گشته است.که دارای صد و نوزده صفحه می باشد.امیرحسن چهلتن متولد شده در نه مهر هزار و سیصد و سی و پنج نویسنده می باشد.او یکی از نگارنده های ایرانی و از اعضای کانون نویسنده های مشهور ایران می باشد. اثرهای او به دفعات جایزه های گوناگون ادبی از آن خویش کرده است . در دورانی که او داخل دبیرستان خویش در رشته ریاضی درس می خواند کنار آن شعر می گفت و قصه و داستان می نگاشت. در سن هیجده سالگی بود که واسه ی ادامه دادن درس خود در رشته مهندسی برق به دانشگاه رفت و در زمان دانشجویی دو نمونه داستان چاپ کرد. در سال هزار و سیصد و پنجاه و هشت کتابی با اسم صیغه و در سال هزار و سیصد و پنجاه و هفت دخیل بر پنجره فولاد را به انتشار رساند. او بعد از کسب کردن مدارک کارشناسی به موجب ادامه دادن درس خود به انگلستان سفر کرد. پس از برگشتن به خاک ایران به موجب یکی از افسران وظیفه به جنگ رفت و بودنش در جنگ باعث نوشتن رمانهایی با این موضوعات شد که مونس مادر اسفندیار یکی از آن آثار است. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب تهران شهر بی آسمان تماس بگیرید.

دانلود کتاب تهران شهر بی آسمان