کتاب پاسخ ناپذیر که توسط نادر ابراهیمی نوشته شده است.و با زبان فارسی چاپ گشته است.که دارای صد و هشت صفحه می باشد. نویسنده ی مشهور نادر ابراهیمی به دنیا آمده در چهارده فروردین ماه سال هزار و سیصد و پانزده داخل تهران می باشد. پدر وی عطاءالملک ابراهیمی از نوه های ابراهیم خان ظهیرالدوله پادشاه سرشناس و مشهور کرمان در دوران قاجار می باشد. که رضاشاه پهلوی بعد از آنکه او را خلعِ درجه نمود هم از شهر کرمان به مشکین شهر تبعید و فرستاد. که در حال حاضر قلمستانی به اسم او در حوالی مشکین شهر قرار دارد. مادرِ نادر ابراهیمی اهل لاریجانی‌های ساکن شده در داخل تهران به حساب می آید. نادر ابراهیمی درس خود را در مکانی که به دنیا آمده یعنی همان تهران طی کرد و بعد از کسب کردن مدرک دیپلم ادبی از دبیرستان دارالفنون به دانشگاه حقوق رفت. ولی این دانشگاه را بعد از دو سال ول کرد و در آخر در رشته زبان و ادبیات انگلیسی لیسانس خود را گرفت.و در سن هفتاد و دو سالگی در همان تهران بود که از دنیا رفت. از جمله نوشته های این نگارنده می شود خانه ای برای شب و آرش در قلمرو تردید و پاسخ ناپذیر و هزارپای سیاه و قصه های صحرا و افسانه ی باران و در سرزمین کوچک من و تضادهای درونی و غیره نام برد. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب پاسخ ناپذیر تماس بگیرید.

دانلود کتاب پاسخ ناپذیر