کتاب هفت روز با یک روح که توسط پیام بخشعلی نوشته شده است.و با زبان فارسی چاپ گشته است.که دارای شصت و سه صفحه می باشد. برخی اوقات بسیار دشوار می شود آغاز یک داستان رو پیدا نمود. به طور مثال عاشق شدن هم اینطور است.بسیار کم رخ می دهد که از کسی سوال نمایی چه وقت عاشق شدی و کسی را دوست داشته ای و آن طرف بدون معطلی با آوردن چندین عدد قراردادی به شما می فهماند که در چه روز و چه ساعت و در چه تاریخ عاشق شده است. ولی من میدانم آغاز داستان من در روز سه شنبه نوزده دی ماه سال هزار و سیصد و نود و یک بوده است.ولی از آن سمت که مبنای هیچ چیز در این جهان واقعی و عادلانه نمی باشد دوست دارم الکی به دروغ هم که شده داستان خویش از شنبه ی همان هفته آغاز نمایم .آن روز هم همانند روز های پیش چیزی جز یک دسته کتاب درسی نفروخته بودم . به قول و گفته ی پدرم دیگر طوری شده که هیچ انسانی حال و حوصله ی کتاب مطالعه کردن را ندارد.آدمهای این شهر به نان شب خود هم محتاج هستند و حالا در این گیرو داد کاری بهتر از کتاب نوشتن و کتاب فروختن نبود که انجام دهی.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب هفت روز با یک روح تماس بگیرید.

دانلود کتاب هفت روز با یک روح