کتاب ابوسعید و بقال فضول که توسط خسرو شایسته نوشته شده است.و با زبان فارسی چاپ گشته است.که دارای سی صفحه می باشد. کتاب فوق نوشته ای بسیار پند آموز و آموزنده واسه ی کودکها و نوجوانان می باشد که با کشیدن نقاشی های بسیار جذاب و قشنگ م‍ن‍وچ‍ه‍ر درف‍ش‍ه‌ تکمیل شده است.این نوشته جالب بازیافت ارزنده و شایگان از جوامع الحکایات بوده است. اثر حاضر شناخت نامه‌ای از ابوسعید ابوالخیر در سال چهارصد و چهل قمری می باشد که با پژوهش و بررسی مکان متولد شدن او فهمیده اند که مهنه است. نویسنده پس از معرفی کردن او با داشتن منبع های با اعتباری واطلاع های زیادی از این عارف و اندیشمند مسائل فراوانی از او را برایمان نمایان ساخته است. توضیحات احوالات او و بیان بعدهای شخصیتیش را مورد تحقیق قرار داده اند. او همچنان مکان تولد آن عارف را معرفی نموده و اطّلاعاتی درمورد آن برایمان ارائه داده است.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب ابوسعید و بقال فضول تماس بگیرید.