دانلود کتاب دختر بی پناه که توسط جعفر مردانی نوشته شده است.و با زبان فارسی چاپ گشته است.که دارای دویست و سی و هشت صفحه می باشد. داستان درباره ی سرگذشت دو دلداده می باشد. با اسم های بهرام و پریوش که در مسیر پیوند به هم رویدادهایی برایشان صورت می دهد و مسیر زندگیشان تغییر می کند.میخواهم صحبت و حرف را از داخل داستان و از عشق پاک بینمان شروع نمایم. داستان ما از آن وقتی که تو همانند یک فرشته معصوم و مطهر در زندگی من پا گذاشتی و برگ های نورانی و گرانقدری را در دفتر خاطرات من اضافه کردی.تو با آن دیدار اولی و با همان نگاه نخست و با شعله ی نگاههای آتشین و سوزانت که از اعمان آن دو نرگس شهلا و پر هیاهو و جادوییت که بر تن پر رعشه و تزلزلم فرو ریختی.یک دفعه من را ناکام گذاشتی و از پای فکندی و من بی گزینش و از خود بیخود شدن به طرفت جذب و کشانده گشتم .و در آن هنگام بود که منوجه شدم تو در یک لحظه پیروز شده و قلبم را واسه ی همه ی عمر از آن خود کردی.و تمام تفکراتم را تا آخر عمر بخودت اختصاص دادی.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب دختر بی پناه تماس بگیرید.

دانلود کتاب دختر بی پناه