کتاب رویای برزخی که توسط اسماعیل زرعی نوشته شده است.و با زبان فارسی چاپ گشته است.که دارای شصت و شش صفحه می باشد. کتاب رویای برزخی درمورد شخصی می باشد که در یک خانواده اشرافی متولد شده و بسیار هنرمند می باشد که به‌ موجب چپاول تمامی زندگیش به ناچار با صحبت های خویش به شغل‌ِ سخت و دشواری مشغول شده است. منزل او هفت بیابان از شهر دور است و مسافت دارد.و یار و دوست همیشگیش زنی می باشد نیرومند با جسته ای بزرگ و بهانه‌گیر و یاوه گو که پشت سر هم بازدارنده ی فعالیت‌‌های هنری‌اش می‌شود. داستانگو واسه ی اینکه مجال داشته باشد تا به تنها وابستگیش داخل زندگی یا یعنی کوزه‌گری و نقاشی بر روی کوزه مشغول شود و هر غروب که کم توان از کار و ناراحت و دلخور از شهر و هم وطنانش به منزل باز می گردد مجبور است پیش از آغاز به کار با زنش که نام آینه‌ی دق را بر او گذاشته دعوای کاملی بکنند. این دلیلی شده که تمرکز کافی نداشته باشد و تمام وقت در وجود آوردن آنچه در اندیشه اش است بی ثمر بماند . برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب رویای برزخی تماس بگیرید.

دانلود کتاب رویای برزخی