کتاب نسیان که توسط شهناز گل محمدی نوشته شده است.و با زبان فارسی چاپ گشته است.که دارای پانصد و بیست و پنچ صفحه می باشد.چه گونه به دنیا آمد.نمی دانم در ذهنم نیست و این بسیار طبیعی می باشد. تمام مردم یک داستانی درست می کنند که بگویند کارشان بسیار مخصوص و خاص بوده و این که متولد کرده اند بسیار متفاوت است با به دنیا آمده های مردم‌. هم اکنون داستان کتاب من هم اینگونه می باشد.بی شک داخل یک زمان و روز نبوده که به من الهام شود و در طول سالیان بسیار بوده است. در تمام این همه سال که زندگی نموده ام و خویش را داخل آینه نظاره نموده ام و به انسانهای داخل کوچه و خیابان خیره شدم. و تمام مسائل جالب و خنده دار که نظارت کردم و این همه داستانهای اشک آور که به گوشم رسیده است. بی شک تمامی این‌ها بود که مجبورم نمود به نگاشتن . واسه ی باقی مردم نمی‌دانم چه چیزی می باشد.واسه ی من ولی نگاشتن به دلیل ضعف می باشد. سیرک وحشتناکی را که داخل جهانم پا بر جاست به تصویر کشیده ام و خواهم گرفت روبروی چشم خویش و مردم. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب نسیان تماس بگیرید.

دانلود کتاب نسیان