کتاب اض‍طراب‌ اب‍راه‍ی‍م‌ که توسط جمال میرصادقی نوشته شده است.و با زبان فارسی چاپ گشته است.که دارای دویست و هشتاد و نه صفحه می باشد.جمال میرصادقی فراگیرنده ی علم و دانش در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران می باشد و تا حال حاضر به تعداد چهل و سه عدد کتاب و رمان و داستان بلند و نقدهای ادبی و مقاله هایی از او به چاپ رسیده است.جمال میرصادقی در نوزده اردیبهشت هزار و سیصد و دوازده خورشیدی داخل تهران متولد شده است. جمال میر صادقی نگارنده ی بزرگی می باشد که بسیار کم در مجمع ها و مجلسهای ادبی و فرهنگی دیده شده است. او از سن کم آغاز به نگاشتن نموده است و نخستین رمانش در سال سی و هفت داخل مسابقه مجله سخن که پرویز ناتل خانلری آن را چاپ نموده برنده و به انتشار رسید. نخستین مجموعه داستان او با اسم شاهزاده خانم سبز چشم در سال چهل و یک چاپ گشته است. او تحصیل کرده ادبیات در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران می باشد. جمال میرصادقی شغلهای مختلفی داشته‌ است. در زمانهای بلند کار نگارندگی و نوشته های کوتاه و بلند و ده داستان نگاشته است.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب اض‍طراب‌ اب‍راه‍ی‍م‌ تماس بگیرید.

دانلود کتاب اض‍طراب‌ اب‍راه‍ی‍م‌