کتاب مردی در قفس که توسط فریدون تنکابنی نوشته شده است.و با زبان فارسی چاپ گشته است.که دارای نود و یک صفحه می باشد. مردی در قفس اولین نوشته به انتشار رسیده توسط فریدون تنکابنی می باشد. به دنیا آمده در سال هزار و سیصد و شانزده در خور لیسانسه ادبیات و داخل دبیر دبیرستان های تهران به لقب طنزنویسی که به ساختمان داستان هایش ارزش نمی دهد شناخته شده می باشد. او واسه ی آکندن و امتلا نگاشته اش از اعتراض اجتماعی و داستان و مقاله را به هم متصل نموده است و با اعصبانیت و طعنه مسئلهای روزمره را وصف می نماید. در داستان بلند مردی در قفس از نظر و دید رمانتیک به سرنوشت نگاه می کند و در نمونه جمع شده داستان اسیرخاک شکل و صورت زندگی فقیران را شرح می دهد. بعد از نمونه ی پیاده شطرنج در سال هزار و سیصد و چهل و چهار و در ستاره های شب تیره تلاش می کند که با کنارهم گذاشتن امرهای مخالف هم سرگذشت بی هدف معلمان و کارمندان را به سخره می گیرد. و او به موجب چاپ نمودن یادداشت های شهر شلوغ زمانی هم نیز زندانی می گردد. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب مردی در قفس تماس بگیرید.

دانلود کتاب مردی در قفس