کتاب اگر قره قاج نبود که توسط محمد بهمن بیگی نوشته شده است.و با زبان فارسی چاپ گشته است.که دارای صد و نود و شش صفحه می باشد.محمد بهمن‌بیگی نگارنده ی معروف ایرانی و از فعالان آموزش عشایری داخل ایران بوده است. او در قبیله قشقایی در مناطقی میان شهرک های خنج و فیروزآباد در استان فارس متولد شده است. بعد از آخر زمانه ی کارشناسی حقوق داخل دانشگاه تهران در سمت و راه سیاست‌های دولتِ وقت و با متصل شدن به اصل چهار ترومن واسه ی بچه‌های قبیله آغاز به فعالیت نمود. او قادر بود توجه دختران عشایری را همچنان به مدرسه‌های سیّار جلب نماید و اولین مرکز تربیت معلم عشایری را پایه گذاری کرد. او تجربیات خویش را در چندین عدد اثر در خصوص رمان نگاشته است. در دهه های شصت و هفتاد جایزه ای به اسم جایزه کروپس کایا به افتخار اسم سیاستمدار روس از سمت دولت متحد جماهیر شوروی و یک جایزه همچنان به اسم جایزه محمد رضا پهلوی از سمت دولت ایران به او داده شد. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب اگر قره قاج نبود تماس بگیرید.

دانلود کتاب اگر قره قاج نبود