کتاب شریک جرم که توسط جعفر مدرس صادقی نوشته شده است.و با زبان فارسی چاپ گشته است.که دارای صد و نود و شش صفحه می باشد. جعفر مدرس صادقی نگارنده ی مشهور و یکی از ترجمه کنندگان ایرانی می باشد .نخستین اثرش که مجموعه هشت داستان کوتاه به نام بچه‌ها بازی نمی‌کنند در سال هزار و سیصد و شصت و پنج به چاپ رسید. در آن سال رمان بلندی نگاشت به اسم نمایش که در تابستان هزار و سیصد و پنجاه و نه به انتشار رسید. به‌جز این دو کتاب نخست چهار نمونه داستان کوتاه و یازده داستان از این نگارنده منتشر شده است. قسمت دیگران و داستان‌های دیگر و دوازده داستان و کنار دریا و مرخصی و آزادی و آن‌طرف خیابان از جمله آثار او می باشد.سهیلا بسیار زیبا بود ولی نه به اندازه ی سمر. بی شک شاید بخاطر این بود که انقلابی است. سمر هم تا اندازه ای انقلابی بود ولی نه همانند سهیلا. خودِش انقلابی نبود. همسرش سمر را انقلابی نموده بود. سمر به موجب همسره خود شکل و قیافه ی انقلابی ها را می گرفت تا از قافله عقب نماند. انقلابی‌ها زیبا نبودند. همانند درس خوانها بودند. سهیلا هم از درسخوانترین دختران دانشکده‌ نبود اما با اندازه ی خودش درسخوان بود. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب شریک جرم تماس بگیرید.

دانلود کتاب شریک جرم