کتاب دالان بهشت که توسط نازی صفوی نوشته شده است.و با زبان فارسی چاپ گشته است.که دارای دویست و سی و پنج صفحه می باشد.این اثر درمورد پرفروش ترین داستانهای ایرانی می باشد.رمان سرنوشت دختری‌ که‌ به دلیل تصمیم‌های خانواده اش ازدواج‌ می‌کند و بسیار سریع در زندگیش شکست‌ می‌خورد.پروردگارا چه اندازه نادان و ابله بودم‌ که‌ متوجه نمی شدم. احساس حسادت‌ زنانه‌ کجا و غیرت‌ و خشک اندیشس مردانه‌ کجا.هر دو باهم بسیار متفاوت است.حتی‌ فرصت نشد چشم‌هایش‌ را نگاه کنم. چکش آنقدر دردناک و محکم‌ و به سرعت مانند برق به صورتم‌ خورد که‌ همه چیز جلوی چشمم تیره و تار شد.تقصیر کدام یک است پسر یا دختر و آیا این‌ سوال از ریشه‌ غلط نمی باشد. پسر جوانی‌ درس خوانده می باشد و زندگی‌ اجتماعی‌ خوب و موفقیت آمیزی دارد و رفتارهایش‌ به دست هر دو خانواده‌ تأیید شده است. دختر ولی کم تجربه می باشد و از پشت‌ میز مدرسه‌ و از کارهای کودکانه‌ به‌ زندگی سوق داده شده‌ است‌ که‌ شناختی از او ندارد و بزرگ‌ترها به آن زندگی‌ زناشویی‌اش‌ می گویند. تمام مسائل بر ضد دختر می باشد. نگارنده ولی به‌ یاری‌ نمودن سطرهای‌ نانوشته‌اش‌ چیز دیگری‌ را به‌ تصویر می‌کشد. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب دلان بهشت اینجا کلیک کنید.

دانلود کتاب دالان بهشت