کتاب یلدا که توسط م.مودب پور نوشته شده است.و با زبان فارسی چاپ گشته است. یلدا داستانی بسیار زیبا و با سخنی بسیار ساده و عامه پسند می باشد که همانند دیگر نوشته های مودب پور از صحبت و سخنی طنز آمیز واسه ی جالب نمودن رمان به کار برده است.در داستان یلدا نگارنده داستان را به سوی شگفتی ایدز اعزام می کند و با اهداف مشخص شده ای به طرح زمینه پرداخته است.به این موجب و با دقت به موضوع رمان و قصه با این آهنگ و آوای اخطار برای نسل موجود بهتر و واضحتر در مسیر مسائل صورت گرفته و به ژرف و گودی مصیبت پی برده است .هم اکنون از دیگر خصوصیات نوشته می شود به ذکر کردن بعضی از ناهنجاری های جامعه به دست نگارنده اشاره داشت که به صورتی رک و بی پرده به خوبی صورت پذیرفته است.همچنان از این نکات هم نمی بایست غافل گشت که در جایگاه و محل هایی بسیار خاص نگارنده در جدالی بین سنت و مدرنیسم قرار گرفته و قادر نبوده آن طور که می بایست با وقت و رویدادها هماهنگ شود. و برای خرید کتاب یلدا به لینک فوق مراجعه نمایید.

دانلود کتاب یلدا